Domů > Novinky > Obsah

Nový materiálový návrh a aplikace Bailey Bridge

Nov 02, 2017

Vertikální vzdálenost od paluby nebo spodní části kolejnice ke spodní hraně nástavby se nazývá výška mostní budovy, která se nazývá výška mostu od mostové paluby nebo dna železnice k nízkým vodním tokům na silnici pod mostem.Bailey Bridge

Podél středové čáry mostu je horizontální vzdálenost mezi konce boční stěny mostového opěru (most bez opěru je délka vozovky mostové paluby) se nazývá délka mostu nebo celková délka L ( Dálniční most). Bailey Bridge

Demontážní kovový most je kompletní sada pevných mostních zařízení, obvykle zahrnující horní konstrukci, nastavitelnou výšku střední nožní nohy a speciální montážní a zatěžovací zařízení. Toto zařízení se používá hlavně pro nastavení a vytahování, použití, nakládání, provoz pohodlné, dobrou manévrovatelnost, lze použít k sestavení jednoho rozpětí a multi-span nízké vodní most, ale také k posílení a opravě poškozeného trvalého mostu.Bailey Most

K dispozici jsou dřevěné mosty, mosty, mosty, železobetonový most, předpjatý betonový most (někdy označovaný jako tři betonové mosty), ocelový most a most Beam. Dřevěný most se snadno koroduje a používá se pro dočasné mosty. Pevnost v tlaku z kamene a betonu je vysoká a pevnost v tahu je nízká, používá se hlavně v Mostě mostu oblouku. Bailey Bridge

V důsledku vzhledu světlých materiálů a materiálů s vysokou pevností, zlepšení mechanizace zařízení, pokroku v hydraulických zařízeních a svařovací technice mnoho národních armád přijalo metody, jako je zlepšení integrity struktury a budování mechanizace provozu, aby se zlepšila a rozvíjela standardní vybavení vojenského mostu nepřetržitě.Bailey Bridge

Zástupce: Most těžce mechanizovaného Sovětského svazu a most Belt Bridge, doprovodný most francouzské armády (BAA), britský středový mostový most (MGB) a pevný most Krupp federální německé armády a tak dále.

Za účelem splnění požadavků moderního válčení, bude Handy Bridge pokračovat v trendu prefabrikovaných prvků, vybavení a komponent pro realizaci regionální standardizace, budování strojů pro dosažení mechanizace.Bailey Bridge

Standardní most je i nadále integrován podél konstrukce, směr mechanizovaného provozu bude dále zvyšovat délku stavění jednoho můstku, zlepšit nosnost a rychlost montáže mostu, zlepšit manévrovatelnost vozidla, zlepšit standardizaci , serializaci a zobecnění zařízení a přizpůsobení požadavkům leteckého manévru. Bailey Bridge